09:00 - 10:30 Akreditovanje
10:00 - 10:30 Otvaranje konferencije

10:30 – 11:45
Sofijska deklaracija o zelenoj agendi za Zapadni Balkan, Clean Energy Package – CEP

Tema:

Na šta su se zemlje Zapadnog Balkana obavezale potpisivanjem Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi, koje su odgovornosti, planovi, očekivani rezultati?

Keynote:

Steliana Nedera, Resident Representative UNDP B&H

Moderator:

Sanja Kapetina, šefica Odsjeka u Sektoru za energetiku, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Panelisti:

Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,
Petar Đokić, ministar industrije rudarstva i energetike Republike Srpske,
Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske
Halko Balavac, pomoćnik ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine,
Sanja Pavićević, direktor Direktorata za energetiku Ministarstva kapitalnih investicija Crne Gore
Stefano Ellero, šef kooperacija u Delegaciji EU u BiH

Pauza 10 min

12:00 – 13:10
Status izrade integrisanog energetskog i klimatskog plana Bosne i Hercegovine sa posebnim fokusom na obnovljive izvore energije

Keynote:

Minela Isaković, predstavnica GIZ

Moderator:

Branka Knežević, Šefica Odsjeka u Sektoru za energetiku Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Panelisti:

Sanja Kapetina, Šefica Odsjeka u Sektoru za energetiku, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
Naida Tasso, ekpertica za obnovljive izvore energije, Sekretarijat Energetske zajednice
Nada Milovčević, Načelnica odjeljenja za projekte, koncesije i obnovljive izvore energije, Ministarstvo industrije rudarstva i energetike Republike Srpske
Sanjin Habul, Stručni savjetnik za elektroenergetiku i obnovljive izvore Energije, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
Feđa Barjaktarević, USAID Projekat asistencije energetskom sektoru (USAID EPA)
Hamdija Mujezin, Voditelj projekta, UNDP

Pauza 10 min

13:20 – 14:20
Pojam virtuelne elektrane i model pristupa virtuelnim elektranama

Tema:

Kako trgovati električnom energijom, prednosti za male i velike proizvođače, izazovi, izvozni potencijali

Moderator:

Marko Lasić, KOER HR

Panelisti:

Nemanja Pandurević, direktor NOS Bosna i Hercegovina
Almir Imamović, DERK Bosna i Hercegovina
Hikmet Muratović, HIFA OIL SOLAR TEAM
Ivan Kalafatić, EFT GROUP, Srbija
Marko Janković, Elektromreža Srbije

Pauza 40 min/ 14:20- 15:00

15:00 – 16:00
Projektovanje i izvođenje solarnih elektrana by ETMAX

Tema:

Kako do solarne elektrane u BiH, zakonski propisi, opravdanost investicije…

Moderator:

Aleksandar Jegdić, sekretar Regulatorne komisije za energeriku RS

Panelisti:

Siniša Maksimović, generalni direktor, ETMAX
Sanja Rikalo, MH ERS, Direkcija za poslove operatora distributivnog sistema
Maja Šuput, predsjednica Komisije za koncesije Republike Srpske
Jinok Lee, HANWHA Group Q. CELLS, Business Development Manager, Southern Europe & North Africa
Vadicska Tamas, rukovodilac tehničke podrške (Tech Support National) – Fronius Mađarska

Pauza 10 min

16:10- 16:40
Od ideje do prvog megavata by HIFA OIL SOLAR TEAM

Tema:

Izgradnja solarnih elektrana je poslednjih godina veoma popularna, a put od ideje do realizacije nije tako jednostavan..saznajte sve o izgradnji solarne elektrane u BiH iz perspektive HIFA OIL SOLAR TEAM-a.

Predavač:

Edin Bajraktarević, direktor, HIFA OIL SOLAR TEAM

16:40- 17:10
Šta kada solarna elektrana izgubi snagu ?

Tema:

O servisu i održavanju solarnih elektrana,mjerenje snage i repowering

Predavač:

Ekrem Mušić, GreenGo

Pitanja 10 min

PETAK 10. FEBRUAR

10:00 – 11:00
Cijene električne energije na regionalnom tržištu - predviđanja i izazovi

Tema:

Kako se usmjeriti na volatilnost cijena na globalnom tržištu električne energije i koja su stručna predviđanja za budući period

Moderator:

Ognjen Marković, RESET

Panelisti:

Vladan Rankov – komercijalni direktor CWP Global
Miloš Mladenović, SEEPEX , Srbija
Blaž Bušić, GET – Green Energy Trading, Hvatska
Dario Živković, Renewable Energy Solutions, Bosna i Hercegovina
Matija Medojević, BELEN, Crna Gora

Pauza 10 min

11:10 – 11:30
Balansiranje neupravljivim izvorima električne energije u elektro-energetskom sistemu

Tema: 

Govoriće se o prilikama za male proizvođače da izađu na veleprodajno tržište električne energije.

Predavač:

Bojan Rebić, NOS Bosna i Hercegovina

Pauza 10 min

11:40 – 12:00
Kako do dodatnih zarada iz solarnih elektrana?

Tema:

Garancija porijekla, karbonski sertifikati, pohranjivanje energije i sve o zelenom hidrogenu

Predavač:

Ekrem Mušić, GreenGo

Pauza 10 min

12:10 – 13:20
Trgovanje OIE i uspostavljanje berze električne energije prednosti i izazovi

Tema:

O uspostavljanju organizovanog tržišta električne energije u BiH. USAID BiH je započeo program tehničke asistencije na temu modaliteta organizovanog tržišta u BiH i provjere likvidnosti rada buduće berze električne energije.

Keynote:

Dalibor Muratović, USAID Projekat asistencije energetskom sektoru (USAID EPA)

Moderator:

Dejan Stojčevski, SEEPEX

Panelisti:

Admir Softić, pomoćnik ministra, Sektor za energetiku, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
Omer Hadžić, NOS, Bosna i Hercegovina
Zlatan Planinčić, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
Ervin Leko,Elektroprivreda HZHB
Milka Mumović, Sekretarijat Energetske zajednice

Pauza 10 min

13:30-14:30
Izazovi ubrzane integracije u prenosnu mrežu novih izvora OIE i perspektive razvoja prenosne mreže

Tema:

O balansiranju proizvodnje koja dolazi iz nOIE, sa osvrtom na potencijalnu ulogu sistema za skladištenje električne energije (storage sistema). Takođe, u svjetlu velikog broja zahtjeva za priključenje nOIE na prenosnu mrežu, sagledati perspektive razvoja prenosne mreže, kako bi se odgovorilo zahtjevima za priključenje.

Moderator:

Obrad Škrba, NOS Bosna i Hercegovina

Panelisti:

Alaudin Alihodžić, Elektroprenos Bosne i Hercegovine
Andro Bačan, Institut Hrvoje Požar, Hrvatska
Goran Starčević, KALDERA member of Infinity Group
Ljubo Glamočić, doktor tehničkih nauka, stručnjak za energetiku
Maja Turković – CWP Europe

Pauza 10 min

14:40 – 15:40
Banke i finansiranje solarnih elektrana

Keynote:

Blaž Brodnjak  predsjednik Uprave NLB d.d.

Moderator:

Goran Račić, predsjednik Područne privredne komore Banja Luka

Mirsad Jašarspahić, predsjednik, Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine
Dražen Vrhovac, v.d. direktor, Investiciono razvojna banka Republike Srpske
Siniša Adžić, predsjednik Uprave, Nova banka
Srđan Ožegović, član Uprave, Procredit banka
Nenad Radlović  direktor sektora za poslovanje sa korporativnim klijentima, NLB banka
Goran Berić, Sportek

Zatvaranje konferencije