Banski Dvor

Trg srpskih vladara 2, Banja Luka 78 000

Februar

9. i 10. 2023. godine

Hvala Vam što učestvujete
u Balkan Solar Summit-u.